Coaching bij functioneringsvragen

We willen allemaal graag goed functioneren in werk, en soms lukt het niet. Je loopt vast, je komt in botsing met je leidinggevende of collega’s over de manier waarop je je werk invult, of je hebt het gevoel dat je grootste talenten niet aan bod komen of dat je tegengehouden wordt door je omgeving. Soms kan een matige of onvoldoende beoordeling kan de aanleiding zijn met een coach te werken aan verbetering en aan verheldering van wat er nu eigenlijk aan de hand is.  We kijken naar je waarneming van de gebeurtenissen, je beoordeling van het gebeurde en de personen waar je het moeilijk mee hebt. We kijken ook naar degenen met wie je gemakkelijk kunt samenwerken. Je overtuigingen over wat waar is of waar zou moeten zijn komen aan bod, je flexibiliteit in je communicatie en je communicatiepatronen. Ook kijken we naar de verschillende rollen in organisaties en teams.