Training

We geven trainingen op het gebied van alle HR-onderwerpen, over communicatie en over persoonlijke effectiviteit. Communicatietraining kan bijvoorbeeld gaan over: solliciteren, kennismaking met diverse gesprekstechnieken, specifieke gesprekstechnieken als bijvoorbeeld een verzuimgesprek, een functionerings- of beoordelingsgesprek.

Persoonlijke effectiviteit: luistervaardigheden, afstemmen op de ander, verbinding zoeken met de ander, herkennen van blokkades, eerlijk ja en eerlijk nee zeggen, omgaan met weerstand (van jezelf of een ander), onderzoeken van overtuigingen, bewust worden van drijfveren en wensen in je loopbaan en leven.

Vanuit Freemont Advies of in ons samenwerkingsverband Koala Matches vof verzorgen we trainingen als:
- effectieve verzuimbegeleiding
- verzuimmanagement
- duurzame inzetbaarheid
- rouw- en verliesbegeleiding voor rouwbegeleiders
​- persoonlijke effectiviteit
- functionerings- en beoordelingsgesprekken
- gespreksvoering

Behalve het aanbod van bovengenoemde trainingen, kunnen we op maat een training ontwikkelen.