Pré-mobiliteit en preventie coaching

In deze compacte begeleidingsvormen bereiden we mobiliteit voor of werken we aan behoud van de (psychische) belastbaarheid, zodat verzuim niet nodig is of zoveel mogelijk beperkt kan worden.

Bij pré-mobiliteitsbegeleiding kunnen we bijvoorbeeld verkennen wat iemand tegenhoudt te bewegen, terwijl er wel een wens of aanleiding is om in beweging te komen in de loopbaan. Soms is al geruime tijd bekend dat een functie gaat veranderen, of doorstroom of ontwikkeling niet meer binnen het bedrijf of de afdeling mogelijk is. Of weet iemand al lang dat hij of zij niet meer goed zit in de eigen functie of omgeving. Toch is dat niet voor iedereen het signaal om in actie te komen. In deze begeleiding halen we de belemmeringen weg die beweging verhinderen en reiken we instrumenten aan om zelf sturing te geven aan de eigen loopbaan.

Bij preventie coaching werken we aan het versterken van de (psychische) belastbaarheid, zodat uitval niet aan de orde hoeft te komen of zo beperkt mogelijk is. Tijdig ondersteuning inzetten betekent vaak sneller inzicht in oorzaken en aanleidingen krijgen, en kunnen (blijven) reageren vanuit (zelf)vertrouwen.