Re-integratie en outplacement

Bij arbeidsongeschiktheid in 1e,2e en 3e spoor en bij werkloosheid.

Het startpunt van deze begeleiding is een ongewenste verandering, het verlies van werk of van het vermogen om je werk te doen. Deze begeleidingsvorm is intensief en omvat vaak een langer traject Bij arbeidsongeschiktheid spelen medische beperkingen een rol en is eigen werk soms niet meer mogelijk. Wij starten onze begeleiding graag vroeg, ruim voor het eerste ziektejaar is verstreken. We ondersteunen met informatie over de regelgeving, met coaching, met toerusting voor de arbeidsmarkt, met loopbaanbegeleiding en verliesbegeleiding. Hoe eerder een medewerker zich bewust is van kansen en regelgeving, hoe beter hij of zij zelf richting kan geven aan de toekomst.

Bij werkloosheid is het verlies van het huidige werk uitgangspunt en kunnen we in die lijn of in een andere loopbaanlijn zoeken. Behalve perspectief krijgt ook verlies aandacht in onze begeleiding.In beide vormen van re-integratiebegeleiding beginnen we met loopbaanwerk: terugkijken naar het verleden, zoeken naar de momenten en bronnen van vitaliteit en inspiratie, verhelderen van je kernkwaliteiten, onderzoeken van overtuigingen die helpend zijn of belemmerend zijn, zoeken naar een nieuw perspectief en de weg er naar toe. We begeleiden bij de eerste contacten op de arbeidsmarkt, het leggen en zoeken van contacten namens jou. We creëren tussenstappen als werkervaringsplaatsen of proefplaatsingen als middel om bij ons einddoel betaald passende werk te komen.