Vertrouwenswerk

Als vertrouwenspersoon (ongewenste omgangsvormen) ben ik beschikbaar voor medewerkers van bedrijven die met Freemont Advies BV een contract aangegaan zijn om zorg en ondersteuning te bieden als er op het vlak van ongewenste omgangsvormen vragen of meldingen zijn.

Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten. Anders gezegd: alles in de omgang en communicatie dat als kwetsend en ongewenst wordt ervaren en tot doel of gevolg heeft dat iemand zich niet veilig voelt op de werkplek. In de praktijk zijn er meer vragen, die aan de vertrouwenspersoon worden voorgelegd. Soms om te sparren, of te verkennen waar het gesprek in de eigen organisatie gevoerd kan worden. Het feit dat het gesprek (in vrijwel alle gevallen) vertrouwelijk is, maakt het voor een melder heel veilig om een kwestie te bespreken.
In de praktijk zal ik in een opvanggesprek met iemand onderzoeken wat de vraag of het probleem is, en help ik de vragensteller om een vervolgstap te zetten. Soms begeleid ik de melder daarbij op afstand of ben ik betrokken bij een vervolggesprek met degene die gedrag vertoont dat de melder als ongewenst ervaart. In andere situaties help ik de melder de vraag op een rijtje te zetten, zodat hij of zij zelf verder kan. De medewerker heeft de regie, de vertrouwenspersoon staat naast de melder.