Wie is het gezicht van Freemont Advies BV

Freemont Advies is opgericht in 2005 door werk- & levenspartners Edmond Spanjersberg en Tanja Freijsen. Ons gezamenlijke werkterrein: mens, werk en werkomgeving. Edmond Spanjersberg hield zich bezig met mens en werkomgeving; Tanja Freijsen met mens en werk. Ons werk en leven is voor altijd anders geworden door het plotseling overlijden van Edmond. Edmond’s werk is voortgezet door de collega’s van Freemont BV, onderzoek en binnenmilieuadvies. U vindt Freemont BV via www.freemontbv.nl.
Het werk van Freemont Advies wordt nu verricht vanuit Freemont Advies BV.

Tanja is opgeleid aan de Academie Mens en Arbeid (HBO), specialisaties Personeel en Organisatie en Arbeidsrecht. In de loop der jaren volgde zij allerlei opleidingen en cursussen, waaronder
  • outplacement
  • NLP
  • Hoogendijk loopbaancoaching
  • provocative coaching
  • verschillende management opleidingen
  • oplossingsgerichte coaching
  • vertrouwenspersoon omgangsvormen
  • The School van Byron Katie
  • Post HBO opleiding Rouw en Verliesbegeleiding bij LSR/HU.
De werkwijze van Tanja kenmerkt zich door een zorgvuldige en deskundige omgang met de belangen van zowel werkgever als werknemer, in vaak complexe situaties. Door haar HR achtergrond en kennis van zaken in organisaties sluiten haar adviezen, rapportages en werkwijze goed aan bij de verwachtingen en behoeftes van werkgevers en werknemers. Humor, deskundigheid en integriteit worden vaak genoemd als belangrijke kenmerken van haar begeleiding.

Tanja werkt sinds eind jaren ’80 als HR adviseur, Manager Planning, Hoofd Personeelszaken, Loopbaanbegeleider & Coach en operationeel regisseur van een groot loopbaanadviesbureau. Ze was o.a. werkzaam bij het NOB (omroepfacilitair bedrijf), de Bijenkorf, KBB en Stichting NOB Werk en Bemiddeling. Als zelfstandige werkt zij als (loopbaan-)coach, vertrouwenspersoon, rouw- en verliesbegeleider, trainer, facilitator en adviseert zij over HR/personele mobiliteitsprojecten.

Freemont Advies BV neemt sinds 2007 deel in een collegabedrijf, Koala Matches vof, waarin wij als loopbaanadviseurs, trainers, HR-adviseurs, arbeidsdeskundigen en een jurist arbeidsrecht samen werken aan grotere projecten bijvoorbeeld op het gebied van verzuim en reorganisatie, alsmede trainingen en coachingsopdrachten verzorgen.